تبدیل جهان مادی به جهان مجازی

سازمان‌های متاورسی جهان مادی را به جهان مجازی تبدیل می کنند.


□در جســت‌وجوي «متــاورس» در اينترنــت ايـــن آگــــهي نظرم را جلب كرد: «املاك مجازي ما به‌زودی براي فروش آماده مي‌شود»، «يك قطعه زمين متاورس كه مالكان ممكن است آن را به متاهوت تبديل كنند يا بعداً در بازار ثانويه بفروشند.» «يك اقامتگاه متاورس شامل اتاق‌هاي مجازي چندمنظوره: اتاق NET، اتاق رويداد، اتاق خريد و موارد ديگر.»

●سازمان‌هاي متاورسي در حال شكل‌گيري هستند. با توسعه متاورس در جهان (جهان مادي- جهان مجازي) ساختار سازمان‌ها تغيير خواهد كرد؛ مديريت تعريف جديدي پيدا مي‌كند! كاركنان به شكل‌ ديگري به كار خواهند پرداخت و تخصص‌هاي جديدي را نياز خواهند داشت. مشاغل از زمين به آسمان منتقل مي‌شود. كاركنان در كنج خلوت‌ خانه مي‌توانند در دوردست‌ترين نقطه كره زمين به كار بپردازند. روابط جديدي بين كارگر و كارفرما شكل مي‌گيرد.

○در سازمان‌ها جنسيت، سن، نژاد، دين، فرهنگ و رنگ از بين خواهد رفت، مديريت منابع انساني تعريف جديد پيدا مي‌كند. روابط پولي تغيير و ارزهاي ديجيتالي جايگزين مي‌شود. روان‌شناسي و جامعه‌شناسي و مردم‌شناسي سازماني باز تعريف خواهد شد. سازمان‌هاي آموزشي (مدارس و دانشگاه‌ها) بدون مرز و ساختارهاي آموزشي، كلاس درس، معلم، مديريت آموزشي، سرفصل دروس تغيير شگرفي خواهند كرد. در نحوه آموزش و صدور مدارك تحصيلي انقلابي برپا مي‌شود. البته مانند هر نوآوري، مخالفت‌ها و محدوديت‌هايي به وجود مي‌آيد. مخالفيني به پا خواهند خاست! تحليل‌هاي مثبت و منفي توسط كارشناسان مطرح مي‌شود. تجربه تاريخي نشان مي‌دهد نوآوري خودش را تحميل و راه خودش را طي مي‌كند.