کارمندان ایلان ماسک را محکوم کردند

کارمندان اسپیس ایکس در نامه ای، ایلان ماسک را به عنوان “حواس پرتی” محکوم کردند.

گروهی از کارمندان اسپیس ایکس در نامه ای داخلی به مدیران، ایلان ماسک، مدیر عامل میلیاردر پر زرق و برق را مورد تمسخر قرار دادند و آن را “مایه حواس پرتی و خجالت” خواندند.