کشور دبی و شروع فعالیت رسمی متاورس

دبی بخشی از دفاتر دولتی خود را به متاورس منتقل می کند
«شاراد آگاروال»، مدیر ارشد متاورس Cybergear در جریان یک رویداد متاورسی به این نکته اشاره کرد که دولت دبی برنامه‌هایی را در حوزه متاورس دنبال می‌کند
دولت دبی قصد دارد با همکاری شرکت ها و استارتاپ ها بخشی از دفاتر خود را به متاورس منتقل کند و با اختیار گذاشتن امکانات گسترده ای از این روش ،به قطب رمز ارز ها و صنعت متاورس جهان تبدیل شود.
استراتژی متاورس دبی می‌تواند وضعیت آنها را در منطقه تغییر دهد و انتظار می رود تا سال 2030 حدود 42000 شغل مجازي در ارتباط با همین موضوع ایجاد شود. این فناوری می‌تواند طی سال‌های آینده به عنوان بخشی مهمی از آینده فناوری دبی و امارات باشد.