نشریه شماره 10 عصرفاوا- دی ماه

نشریه شماره 10 عصر فاوا سرفصل های نشریه Fair value نگاهی به استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی 13 موانع بکارگیری مبنای ارزش منصفانه Financial Reporting حسابرسی آسیب‏‌پذیر بودن شبکه‏‌های کامپیوتری Valuation & Revaluation ارزشیابی فعالیت‌های تجاری تجدید ارزیابی و تاثیرات آن بر گزارشگری مالی Education Technology بازخورد در آموزش ورود به فروشگاه و خرید نشریه

نشریه شماره 9 عصرفاوا- آبان ماه

نشریه شماره 9 عصر فاوا سرفصل های نشریه Wealth Tech مدلهای نوظهور مشاوره‌ی ثروت دیجیتال Financial Reporting توافق نرم‌افزاری به عنوان یک سرویس(SaaS) نقش یادگیری ماشین در فرآیند حسابداری تاثیر سواد مالی مدیر عامل بر کیفیت گزارشگری مالی Information Technology تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی بررسی و ارزیابی ریسک‏های مرتبط با رمزارزها Education Technology […]